شپشه سبز متالیک

شپشه سبز متالیک / green metallic weevil / Eurhinus magnificus Gyllenhal

بالغین از لایه های بیرونی ساقه گیاه تغذیه می کنند. این کار باعث ایجاد حفره هایی در ساقه و دم برگ برگ های گیاه می شود. لاروها هم روی ساقه، گال هایی ایجاد می کنند (گال نوعی بیماری گیاهی است که عامل انگلی دارد و انگل باعث رشد غیر طبیعی در بافت گیاه می شود) و در داخل این گال ها به تغذیه شان می پردازند.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.