تایتانیس

تایتانیس، پرنده وحشت / Titanis, terror bird / T. walleri چنین به نظر می رسد که دو جنس نر و ماده از …

سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر / Tiger’s eye stone در برخی مناطق مثل آفریقا، از سنگ چشم ببر برای دفع سحر و جادو که …

تله شیپوری سفید

گیاه تله شیپوری سفید / white pitcher trumpet plant / Sarracenia leucophylla تله های شیپور مانند این گونه مستقیما از ریزوم منشعب …

لاله وش گل شهوت

لاله وش گل شهوت / The Passion Flower Crinoid / Ptilometra australis این ستاره های پری را می توان در مناطق ساحلی …

ماهی چهار چشم

ماهی چهار چشم / Four-eyed fish / Anableps anableps این ماهی در واقع دارای دو چشم است که بالای سر، به خوبی …

کرانوسورس

کرانوسورس ، سوسمار کرونوس / Lizard of Kronos / Kronosaurus اولین فسیل این خزنده بزرگ دریایی در سال 1889 در کوئینزلند استرالیا …

اختاپوس اقیانوس آرام شمالی

اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی / North Pacific Giant Octopus / E. dofleini اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی، بزرگترین گونه …

خزه کریسمس

خزه کریسمس / Christmas Moss / Vesicularia montagnei از این خزه برای پوشاندن چوب، صخره و سنگ و درنهایت ساخت دیوارهایی از …

پیرانای شکم قرمز

پیرانای شکم قرمز / Red – Bellied Piranha / Pygocentrus nattereri جثه این ماهی چندان بزرگ نیست ولی در چنان دسته های …