رُز آبشار طلایی

رُز آبشار طلایی / Yellow Lady Banks Rose / Rosa banksiae ‘Lutea این گیاه در دو یا سه سالگی گل می دهد. …

توکان توکو

توکان توکو / Toco Toucan / Ramphastos toco این پرنده یا به صورت جفت دیده می شود و یا در گروه های …

دوره ژوراسیک

دوره ژوراسیک Jurassic period ژوراسیک، پس از حادثه انقراضی که به تریاس پایان داد، آغاز شد. با این حال، زندگی این ضربه …

زیفاکتینوس

زیفاکتینوس، ماهی شعاع شمشیری / Sword-ray / Xiphactinus او ماهیان بزرگ دیگر را شکار می کرده و قادر بوده حتی موجوداتی با …

لقمه قورباغه آمازون

لقمه قورباغه آمازون / Amazon frogbit / Limnobium laevigatum از جمله گیاهان شناور محبوب برای آکواریوم است. ریشه های بلندش، ظاهر طبیعی …

شپشه سبز متالیک

شپشه سبز متالیک / green metallic weevil / Eurhinus magnificus Gyllenhal بالغین از لایه های بیرونی ساقه گیاه تغذیه می کنند. این …

Sir David Attenborough

سِر دیوید آتنبرو Sir David Attenborough از جمله سرگرمی های دیوید در کودکی، جمع آوری فسیل و سنگ بود، تا جایی که …

گاومیش اروپایی

گاومیش کوهان دار اروپایی / European Bison / Bison bonasus در طول روز فعال است، هر چند توزیع فعالیت با عرضه مواد …

مگا پیرانا

مگا پیرانا (پیرانای غول پیکر) / Megapiranha / Megapiranha paranensis بررسی ها نشان می دهد که نیروی گازی که جانور وارد می …

توتیای کلاه خودی

توتیای کلاه خودی / helmet urchin / Colobocentrotus atratus این توتیاها بر بسترهایی که بطور کامل در معرض امواج قرار دارند، زندگی …