برچسب :

دسته‌بندی نشده

دوره ژوراسیک

دوره ژوراسیک Jurassic period ژوراسیک، پس از حادثه انقراضی که به تریاس پایان داد، آغاز شد. با این حال، زندگی این ضربه …

زیفاکتینوس

زیفاکتینوس، ماهی شعاع شمشیری / Sword-ray / Xiphactinus او ماهیان بزرگ دیگر را شکار می کرده و قادر بوده حتی موجوداتی با …

لقمه قورباغه آمازون

لقمه قورباغه آمازون / Amazon frogbit / Limnobium laevigatum از جمله گیاهان شناور محبوب برای آکواریوم است. ریشه های بلندش، ظاهر طبیعی …

شپشه سبز متالیک

شپشه سبز متالیک / green metallic weevil / Eurhinus magnificus Gyllenhal بالغین از لایه های بیرونی ساقه گیاه تغذیه می کنند. این …

Sir David Attenborough

سِر دیوید آتنبرو Sir David Attenborough از جمله سرگرمی های دیوید در کودکی، جمع آوری فسیل و سنگ بود، تا جایی که …

گاومیش اروپایی

گاومیش کوهان دار اروپایی / European Bison / Bison bonasus در طول روز فعال است، هر چند توزیع فعالیت با عرضه مواد …

مگا پیرانا

مگا پیرانا (پیرانای غول پیکر) / Megapiranha / Megapiranha paranensis بررسی ها نشان می دهد که نیروی گازی که جانور وارد می …

توتیای کلاه خودی

توتیای کلاه خودی / helmet urchin / Colobocentrotus atratus این توتیاها بر بسترهایی که بطور کامل در معرض امواج قرار دارند، زندگی …

خزه پلیا

خزه پلیا / Pelia Moss / Monosolenium Tenerum این گیاه فاقد ریشه است و به سنگ ها و چوب هایی که در …

ماشه ماهی دلقک

ماشه ماهی دلقک / Clown Triggerfish / Balistoides conspicillum گوشتخوار است و در وحش، ستاره ها و خار پوست های دریایی را …