گاومیش اروپایی

گاومیش کوهان دار اروپایی / European Bison / Bison bonasus

در طول روز فعال است، هر چند توزیع فعالیت با عرضه مواد غذایی ارتباط دارد. در تابستان، تغذیه در درجه اول در صبح و عصر و به ندرت در شب رخ می دهد. در زمستان، دو تا پنج بار تغذیه در روز ثبت شده است. در طول مدت 24 ساعت، به طور متوسط ​​30٪ از زمان صرف تغذیه، 60٪ صرف استراحت و 10٪ صرف حرکت میشود.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.