کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 6474
میگوی مانتیس دلقک / Clown Mantis Shrimp / Odontodactylus scyllarus
نام علمی: Odontodactylus scyllarus

اسامی عمومی: Clown Mantis Shrimp (میگوی مانتیس دلقک)

میگوی آخوندک طاووسی Peacock Mantis Shrimp

خانواده: Odontodactylidae

[img]http://www.raazeba
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2917
مانتیس غول پیکر آفریقایی / giant African mantis / Sphodromantis viridis
نام علمی:   Sphodromantis viridis

اسامی عمومی: 
giant African mantis   ( آخوندک غول پیکر آفریقایی )

مانتیس آفریقایی African mantis   مانتیس بوته زار bush mantis

خانواده: Mantidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1399082886.jpg]
[color=#333399]آخوندک غول پیکر آفریقایی / giant African mantis / Sphodromantis vi
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3968
مانتیس گل خاردار / Spiny Flower Mantis / Pseudocreobotra wahlbergi
نام علمی:  Pseudocreobotra wahlbergi

نام عمومی:   
Spiny Flower Mantis     ( آخوندک گل خاردار )

خانواده:  Hymenopodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1399670602.jpg]
آخوندک گل خاردار / Spiny Flower Mantis / Pseudocreobotra wahlbergi

[b][color=#3333ff]
زیستگاه اصلی:
[/co
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3857
مانتیس ارکیده "صورتی" / pink) orchid mantis / Hymenopus coronatus)
نام علمی:   Hymenopus coronatus

مترادف:
H. bicornis

اسامی عمومی:   
pink) orchid mantis)  ( آخوندک ارکیده "صورتی" )

مانتیس گل راه رونده  walking flower mantis   مانتیس ارکیده مالزیایی  Malaysian Orchid Mantis

خانواده:  Hymenopodidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5551
مانتیس گل شیطان غول پیکر / Giant Devil's Flower Mantis / Idolomantis diabolica
نام علمی:  Idolomantis diabolica

اسامی عمومی:   Giant Devil's Flower Mantis     ( آخوندک گل شیطان غول پیکر )

مانتیس گل شیطان    Devil's Flower Mantis

خانواده: Empusidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1399788296.jpg]
[color=#333399]آخوندک گل شیطان غول پیکر / Giant Devil's Flower Manti