کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2979
اسفنج سبد گل ونوس / Venus' flower basket / Euplectella aspergillum
نام علمی:  Euplectella aspergillum

نام عمومی:   Venus' flower basket    (سبد گل ونوس)[b][color=#3333ff][size=small]

خانواده: 
[/c