کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2771
کرم پهن صورتی / Pink Flatworm / Prostheceraeus giesbrechtii
نام علمی: Prostheceraeus giesbrechtii

نام عمومی: Pink Flatworm ( کرم پهن صورتی )

خانواده: Euryleptidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382132189.jpg]
[color=#333
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2378
پهن برگ / Broad Leaf / Hemigraphis colorata
نام علمي : Hemigraphis colorata

اسامی عمومی : Broad Leaf ( پهن برگ )

Waffle Plant

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382788221.jpg]
پهن برگ / Broad Leaf / Hemigraphis colorata


تیره : Acanthaceae

منشاء : آسیای جنوب شرقی

مشخصات ظاهری گياه: بلندی این گیاه به 12 تا 25 سانتیمتر
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5551
کرم پهن فرش ایرانی / Persian carpet flatworm / Pseudobiceros bedfordi
نام علمی: Pseudobiceros bedfordi

نام عمومی: Persian carpet flatworm     (کرم پهن فرش ایرانی)

خانواده: Pseudocerotidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383567621.jpg[/im
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2178
مرد پهن صورت کنیایی / Flat faced man of Kenya / Kenyanthropus platyops
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384318568.jpg]
مرد پهن صورت کنیایی / Flat faced man of Kenya / Kenyanthropus platyops

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

زیرخانواده: Homininae

جنس: Kenyanthropus
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
باکوپای پهن برگ / Broadleaf Bacopa / Bacopa caroliniana
نام علمي : Bacopa caroliniana

اسامی عمومی: Broadleaf Bacopa ( باکوپای پهن برگ )

Lemon Bacopa , Water Hyssop , Giant Bacopa

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384859887.jpg]
باکوپای پهن برگ / Broadleaf Bacopa / Bacopa caroliniana


تیره : Scrophulariaceae

منشاء : آمریکای شمالی بخصوص مناطق مردابی جنوب ایالات
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2186
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum
نام علمی: Pseudoplatystoma tigrinum

نام عمومی: Tiger Shovelnose Catfish ( گربه ماهی پهن بینی ببری / دماغ بیلچه ای ببری )

خانواده: Pimelodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386936445.jpg]
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی / حوزه رودخانه های
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 8165
کرم پهن ببری / tiger flatworm / Maritigrella crozierae
نام علمی:  Maritigrella crozierae 

مترادف ها:   Pseudoceros crozieri , Cryptoceros crozeri

[b][size=small]اسامی عمومی: [