کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1990
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica
نام علمي : Fontinalis antipyretica

اسامی عمومی : common water moss ( خزه آبی معمولی )

Willow Moss

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382231073.jpg]
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica


تیره : Fontinalaceae

منشاء : بخش های شمالی آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا و آفریقا ( در واقع یک گیاه
نویسنده: Am!r - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2054
کاهوی آبی / Water lettuce / Pistia stratiotes
نام علمی: Pistia stratiotes

نام عمومی:
کاهوی آبی   (water lettuce)

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383059481.jpg]
کاهوی آبی / Water lettuce / Pistia stratiotes


خانواده:Araceae

منشاء:ظاهرا برای اولین بار در در رود نیل در نزدیکی دریاچه ویکتوریا مشاهده شده اما در حال حاضر در بسیاری از سیستمهای آب
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3667
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2336
نیلوفر آبی قرمز رنگ / Rubra Water Lily / Nymphaea sp. rubra
نام علمي : Nymphaea sp. rubra

اسامی عمومی : Rubra Water Lily ( نیلوفر آبی قرمز رنگ )

[align=right][color=#222222][font=Tahoma]Red T
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2296
نیلوفر آبی زرد رنگ / Spatterdock , yellow water lily / Nuphar japonica
نام علمی: Nuphar japonica

نام عمومی: Spatterdock ، yellow water lily ( نیلوفر آبی زرد رنگ )
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383769398.jpg]
[align=r
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2440
نیلوفر آبی / Water Lily / Nymphaea micrantha
نام علمي : Nymphaea micrantha

نام عمومی : عموماً به آنها (نیلوفر آبی) Water Lily می گویند.

[img]ht
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1468
پیاز آبی / Water onion / Crinum thaianum
نام علمي: Crinum thaianum

اسامی عمومی: Water onion (پیاز آبی)

Onion plant

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/u
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3245
گوزن آبی چینی / Chinese water deer / Hydropotes inermis
نام علمی: Hydropotes inermis

اسامی عمومی:  Chinese water deer ( گوزن آبی چینی )

water deer  معروف به گوزن خون آشام

خانواده: Cervidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394617414.jpg]
گوزن آبی چینی /  Chinese water deer / Hydropotes inermis

زیستگاه اصلی: زیستگاه اصلیش چین و شبه جزیره کره است ولی به انگلستان و فرانسه معرفی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2722
موش آهوی آبی / water chevrotain / Hyemoschus aquaticus
نام علمی: Hyemoschus aquaticus

نام عمومی:  water chevrotain ( موش آهوی آبی )

خانواده:
Tragulidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1396247714.jpg]
موش آهوی آبی / water chevrotain / Hyemoschus aquaticus

زیستگاه اصلی: مرکز تا غرب آفریقا

وزن:  7-16 کیلوگرم

[color=#3333ff]طول بدن:[/c