کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1898
گربه ماهی مکنده کوتوله / Dwarf Sucker / Otocinclus vittatus
نام علمی: Otocinclus vittatus

نام عمومی: Dwarf Sucker ( گربه ماهی مکنده کوتوله )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386171478.jpg]
گربه ماهی مکنده کوتوله / Dwarf Sucker / Otocinclus vittatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛ برزیل ( حوزه رودخانه های آمازون ، ارینوکو ، زینگو )

[color=bl
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2976
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus
نام علمي: Hydrocynus vittatus

نام عمومي: African Tiger fish ( ببر ماهی آفریقایی )

خانواده: Alestidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387718579.jpg]
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus


زيستگاه اصلي: آفريقا؛ رودخانه های کنگو ، زامبزی ، نیجر ، سنگال ، اکاوانگو و دریاچه تانگانیکا

نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3303
سيكليد ویتاتوس صدف زی / vittatus shell / Telmatochromis vittatus
نام علمی:  Telmatochromis vittatus

نام عمومی:  vittatus shell (سيكليد ویتاتوس صدف زی )

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392944636.jpg]
سيكليد ویتاتوس صدف زی /  vittatus shell / Telmatochromis vittatus

زیستگاه اصلی:  آفریقا ( دریاچه تانگانیکا )

حداکثر اندازه: نرها 7 سانتی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2053
باسیلیسک قهوه ای / brown basilisk / Basiliscus vittatus
نام علمي: Basiliscus vittatus

اسامی عمومي: brown basilisk        (باسیلیسک قهوه ای)  

striped basilisk

خانواده:
  Varanidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473126387.jpg]
باسیلیسک قهوه ای / brown basilisk / Basiliscus vittatus


زيستگاه اصلي :   بومی مکزیک، آمریکای مرکزی و