کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2151
ویدای بهشتی شرقی / Eastern Paradise Whydah / Vidua paradisaea
نام علمی: Vidua paradisaea

نام عمومی: Eastern Paradise Whydah ( ویدای بهشتی شرقی )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [/fon