کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4112
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2341
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum
نام علمی: Pseudoplatystoma tigrinum

نام عمومی: Tiger Shovelnose Catfish ( گربه ماهی پهن بینی ببری / دماغ بیلچه ای ببری )

خانواده: Pimelodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386936445.jpg]
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی / حوزه رودخانه های