کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4592
ستاره دریایی بیسکویتی / Biscuit Sea Star / Tosia australis
نام علمی: Tosia australis

نام عمومی: Biscuit Sea Star ( ستاره دریایی بیسکویتی )

خانواده: Goniasteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382101251.jpg]
[color=#333399]ستاره دریایی بیسک
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5706
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata
نام علمی: Linckia laevigata

نام عمومی: Linckia Sea Star, Blue ( ستاره دریایی لینکیای آبی )

خانواده: Ophidiasteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382077364.jpg]
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata


[fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4231
ستاره شکننده / Brittle star / Palaeocoma egertoni
سلسله: Animalia

شاخه: Echinodemata

زیر شاخه: Asterozoa

رده: Ophiuroidea

نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4357
لودویژیای ستاره سرخ / Red Star-Ludwigia / Ludwigia Peruensis
نام علمي : Ludwigia Peruensis

نام عمومی : Red Star-Ludwigia ( لودویژیای ستاره سرخ )

[ali
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3836
علف ستاره ای / Star Grass / Heteranthera zosterifolia
نام علمي : Heteranthera zosterifolia

نام عمومی : Star Grass ( علف ستاره ای )

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383468119.jpg]
علف ستاره ای / Star Grass / Heteranthera zosterifolia


تیره : Pontederiaceae

منشاء : آمریکای جنوبی ، آرژانتین ، برزیل ، بولیوی و پاراگوئه

[b][color=blue]منطقه جا نمايي در تانك :[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5480
ستاره دریایی ماری قرمز / Red Serpent Sea Star / Ophioderma sp
[align=right]نام علمی: Ophioderma sp

اسامی عمومی: Red Serpent Sea Star ( ستاره دریایی ماری قرمز )

Fancy Red

خانواده: [font=Tahoma][size=small][font=Arial]Ophiodermatida
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5734
ستاره شکننده سیاه / Black Brittle Star / Ophiocomina nigra
نام علمی: Ophiocomina nigra

نام عمومی: Black Brittle Star (ستاره شکننده سیاه)

خانواده: Ophiocomidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384099711.jpg]
ستاره شکننده سیاه / Black Brittle Star / Ophiocomina nigra


[font=Tahom
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3154
ستاره دریایی دو ستاره / double star / Iconaster longimanus
نام علمی: Iconaster longimanus

اسامی عمومی: double star ( ستاره دریایی دو ستاره  )

icon star

خانواده: Goniasteridae

 ستاره دریایی دو ستاره / double star / Iconaster longimanus       [alig
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3012
ستاره دریایی قبه قرمز / Red Knob Sea Star / Protoreaster linckii
نام علمی: Protoreaster linckii

اسامی عمومی: Red Knob Sea Star ( ستاره دریایی قبه قرمز )

Red Spine Star, African Sea Star, Red-knobbed Starfish

خانواده: Goniasteridae

[color=#3333ff] ستاره دری