کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2926
ستاره دریایی بیسکویتی / Biscuit Sea Star / Tosia australis
نام علمی: Tosia australis

نام عمومی: Biscuit Sea Star ( ستاره دریایی بیسکویتی )

خانواده: Goniasteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382101251.jpg]
[color=#333399]ستاره دریایی بیسک
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3669
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata
نام علمی: Linckia laevigata

نام عمومی: Linckia Sea Star, Blue ( ستاره دریایی لینکیای آبی )

خانواده: Ophidiasteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382077364.jpg]
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata


[fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3280
سمور دریایی / Sea Otter / Enhydra lutris
نام علمی: Enhydra lutris

نام عمومی: Sea Otter ( سمور دریایی )

خانواده: Mustelidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382224183.jpg]
[color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4069
گاو دریایی استلر / Steller's sea cow / Hydrodamalis gigas
نام علمی: Hydrodamalis gigas

نام عمومی: Steller's sea cow ( گاو دریایی استلر )

علت این نامگذاری به کشف این پستانداران دریایی در " جزایر کاماندر Commander Islands " روسیه در سال 1741 توسط طبیعت شناس آلمانی جرج استلر باز می گردد.

خانواده: Dugongidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382210335.jpg[/i
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 5689
دوگانگ ، گاو دریایی / Dugong , Sea Cow / Dugong dugon
نام علمی: Dugong dugon

نام عمومی: Dugong , Sea Cow ( دوگانگ ، گاو دریایی )

خانواده: Dugongidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382440140.jpg]
دوگانگ ، گاو دریایی / Dugong , Sea Cow / Dugong dugon


زیستگاه اصلی : آبهای 37 کشور در [url=http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382456275.jpg]محدوده هند و آرام / ind
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3043
شیر دریایی استلر / Steller sea lion / Eumetopias jubatus
نام علمی: Eumetopias jubatus

نام لاتین شان را از خصوصیات ظاهری جنس نر گرفته اند: یالداری با پیشانی پهن maned one with the broad forehead

اسامی عمومی: Steller sea lion ( شیر دریایی استلر )

این نام به افتخار عالم علم طبیعی، جرج ویلهلم استلر Georg Wilhelm Steller ، که برای اولین بار در سال 1741 به معرفی این جانور پرداخت ، به این گونه اطلاق شده است. این جانور را با نام [b]شیر دریایی شمالی northern sea lion
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4183
لیسه دریایی اژدهای آبی / Blue Dragon Sea Slug / Glaucus atlanticus
[align=right]نام علمی: Glaucus atlanticus

اسامی عمومی: Blue Dragon Sea Slug   (لیسه دریایی اژدهای آبی)

sea swallow, blue glaucus, blue sea slug, blue ocean slug

خانواده:
Glaucidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4634
سیب دریایی استرالیایی / Australian Sea Apple / Pseudocolochirus axiologus
نام علمی: Pseudocolochirus axiologus

نام عمومی: Australian Sea Apple (سیب دریایی استرالیایی)

خانواده: Cucumariidae

[color=black][font=Tahoma]از انواع [url=http://www.raazebaghaa.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2465
خیار دریایی جانسون / Johnson's sea cucumber / Parastichopus johnsoni
[align=right]نام علمی: Parastichopus johnsoni

نام عمومی: Johnson's sea cucumber ( خیار دریایی جانسون )

خانواده: Stichopodidae

از وابستگان سایر خیارهای دریایی، توتیاها (جوجه تیغی های) دریایی و [url=http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.ph
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3529
ستاره دریایی ماری قرمز / Red Serpent Sea Star / Ophioderma sp
[align=right]نام علمی: Ophioderma sp

اسامی عمومی: Red Serpent Sea Star ( ستاره دریایی ماری قرمز )

Fancy Red

خانواده: [font=Tahoma][size=small][font=Arial]Ophiodermatida