کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2151
ویدای بهشتی شرقی / Eastern Paradise Whydah / Vidua paradisaea
نام علمی: Vidua paradisaea

نام عمومی: Eastern Paradise Whydah ( ویدای بهشتی شرقی )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [/fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3350
ماهی خورک بهشتی معمولی / Common Paradise-kingfisher / Tanysiptera galatea
نام علمی: Tanysiptera galatea

اسامی عمومی: Common Paradise-kingfisher ( ماهی خورک بهشتی معمولی )

Galatea racquet-tail

[
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3999
ماهی بهشتی / Paradise fish / Macropodus opercularis
نام علمی:   Macropodus opercularis

اسامی عمومی: Paradise fish  (ماهی بهشتی)

  Paradise gourami

خانواده: Osphronemidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1396329573.jpg]
ماهی بهشتی / Paradise fish /  Macropodus opercularis

زیستگاه اصلی: روسیه ، تایوان ، لائوس ، مالزی ، ویتنام و چین

[color=#3333ff]حداکثر اندازه: [
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2658
ماهی بهشتی سیاه / Black paradise fish / Macropodus spechti
نام علمی:   Macropodus spechti

نام عمومی: Black paradise fish   (ماهی بهشتی سیاه)

خانواده:
Osphronemidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1396421003.jpg]
ماهی بهشتی سیاه / Black paradise fish /  Macropodus spechti

زیستگاه اصلی: ویتنام

حداکثر اندازه: حداکثر طول بدن این ماهی 12 سانتی متر است.