کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3147
مرجان شاخ گوزنی ( الک ) / Elkhorn coral / Acropora palmata
سلسه: Animalia

شاخه: Cnidaria

رده: Anthozoa

[font=Tahoma][color=blue][font=Tahoma][color=blue]راسته