کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2669
سنگ چشم شمالی / Northern Shrike / Lanius excubitor
نام علمی: Lanius excubitor

اسامی عمومی: Northern Shrike (سنگ چشم شمالی)

سنگ چشم خاکستری شمالی Northern Grey Shrike ، سنگ چشم بزرگ خاکستری Great Grey Shrike

[align=right][font=Tahoma]خانواده: [/font
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3626
خفاش شبح شمالی / Northern Ghost Bat / Diclidurus albus
نام علمی: Diclidurus albus
 
اسامی عمومی: Northern Ghost Bat (خفاش شبح شمالی)
 
Jumby Bat, White bat
 
[align=right][font=Tahoma][color=#000
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1928
کوری دماغ دراز شمالی / Northern Longnose Cory / Corydoras septentrionalis
نام علمی:   Corydoras septentrionalis

نام عمومی: Northern Longnose Cory   ( کوری دماغ دراز شمالی )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386049340.jpg]
کوری دماغ دراز شمالی / Northern Longnose Cory / Corydoras septentrionalis


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ ونزوئلا و کلمبیا ( حوزه رودخانه ار
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1652
وامبت بینی مودار شمالی / northern hairy-nosed wombat / Lasiorhinus krefftii
نام علمی:  Lasiorhinus krefftii

اسامی عمومی:  northern hairy-nosed wombat ( وامبت بینی مودار شمالی )

Queensland Hairy-nosed Wombat

خانواده:  Vombatidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402610041.jpg]
وامبت بینی مودار شمالی / northern hairy-nosed wombat / Lasiorhinus krefftii

زیستگاه اصلی:
شمال شرق استرالیا
[color=#3333ff][b] 
وز
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 5541
کاردینال شمالی، سهره سرخ / Northern Cardinal / Cardinalis cardinalis
نام علمی:    Cardinalis cardinalis

18 زیرگونه دارد.

اسامی عمومی:   Northern Cardinal   (کاردینال شمالی)

سهره سرخ

خانواده: Cardinalidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472157835.jpg]
[color=#333366]کاردینال شمالی، سهره سرخ / Northern Cardinal / Cardina