کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2961
سمندر مرمرین / Marbled Salamander / Ambystoma opacum
نام علمی: Ambystoma opacum

نام عمومی: Marbled Salamander ( سمندر مرمرین )

خانواده: Ambystomatidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1381952243.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1867
گربه ماهی رافائل مرمری / Marbled Raphael Catfish / Amblydoras hancockii
اسامی علمی: Amblydoras hancockii 

با نام  Amblydoras nauticus هم شناسایی می شود.

اسامي عمومی: Marbled raphael catfish ( گربه ماهی رافائل مرمری )

Blue-eye catfish - Croaking Spiny Catfish - Marbled Talking Catfish

خانواده: Doradidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386206518.jpg]
[color=#333399]گربه ماهی رافائل مرمری / Marbled Raphael Catfish
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2290
سینوی مرمری زرد / Yellow Marbled Syno / Synodontis schoutedeni
نام علمی: Synodontis schoutedeni

اسامی عمومی: Yellow Marbled Syno - Marbled Synodontis ( سینوی مرمری زرد )

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386749933.png]
سینوی مرمری زرد / Yellow Marbled Syno / Synodontis schoutedeni


زیستگاه اصلی: آفریقا ؛ مرکز کنگو

[b]حداکثر اندازه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3060
گربه ماهی مرمری باله بادبانی / Sailfin Marbled Catfish / Leiarius pictus
نام علمی: Leiarius pictus

اسامی عمومی: Sailfin Marbled Catfish ( گربه ماهی مرمری باله بادبانی )

Painted Catfish - Saddle Catfish - Sailfin Pim

خانواده: Pimelodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386819190.png]
گربه ماهی مرمری باله بادبانی / Sailfin Marbled Catfish / Leiarius pictus


زیستگاه اصلی: آمریکای جن
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2476
ماهی تبرزینی مرمری/ Marbled hatchetfish / Carnegiella strigata
نام علمی: Carnegiella strigata

نام عمومی: Marbled hatchetfish (ماهی تبرزینی مرمری)

خانواده: Gasteropelecidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391379402.jpg]
ماهی تبرزینی مرمری/ Marbled hatchetfish / Carnegiella strigata

زیستگاه اصلی: 
آمریکای جنوبی

حداکثر اندازه: 3/5 تا 5 سانتیمتر

[colo
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2749
گربه ماهی مرمری / Marbled Pim / Leiarius marmoratus
نام علمی: Leiarius marmoratus

اسامی عمومی: Marbled Pim  ( گربه ماهی مرمری )

Achara Catfish, Marmor-Prachtantennenwels, Sailfin Pimeloid

خانواده:Pimelodidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393777006.jpg]
گربه ماهی مرمری /  Marbled Pim / Leiarius marmoratus

زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی (حوضه ی رودهای مارونون ، ناپو و
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3721
گربه ماهی خاردار مرمری / Marbled Thorny Catfish / Rhinodoras dorbignyi
نام علمی:  Rhinodoras dorbignyi

نام عمومی:  Marbled Thorny Catfish ( گربه ماهی خاردار مرمری )

خانواده: Doradidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393888217.jpg]
گربه ماهی خاردار مرمری / Marbled Thorny Catfish / Rhinodoras dorbignyi

زیستگاه اصلی: آرژانتین ، بولیوی ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه

[color=#3333ff][b]حداکث