کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3850
تاناگر آبی خاکستری / Blue-grey Tanager / Thraupis episcopus
نام علمی: Thraupis episcopus

اسامی عمومی: Blue-grey Tanager ( تاناگر آبی خاکستری )

[align=right]در " ترینیداد و توباگو Trinidad and Tobago " این پرنده را " بلوجین ( جین آبی ) [font=Ta
نویسنده: P@RSA - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4744
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus
نام علمی:  Psittacus erithacus 

اسامی عمومی:   
African Grey Parrot     (طوطی خاکستری آفریقایی)

Grey Parrot

خانواده:  Psittacidae 

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389886724.jpg]
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus 


زیستگاه اصلی: جنگل های بارانی غرب و
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3772
کانگوروی خاکستری غربی / western grey kangaroo / Macropus fuliginosus
نام علمی:  Macropus fuliginosus

نام عمومی: western grey kangaroo  ( کانگوروی خاکستری غربی )

خانواده:  Macropodidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402614775.jpg]
کانگوروی خاکستری غربی  / western grey kangaroo / Macropus fuliginosus

زیستگاه اصلی:  بخش جنوبی استرالیا
 
وزن:  28–54  کیلوگرم