کلمات کلیدی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2637
سیکلید کروماید سبز / Green Chromide / Etroplus suratensis
نام علمی: Etroplus suratensis

اسامی عمومی:  Green Chromide (سیکلید کروماید سبز )

Pearlspot Cichlid

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390892754.jpg]
سیکلید کروماید سبز  /  Green Chromide / Etroplus suratensis

زیستگاه اصلی: هند و سری لانکا

حداکثر اندازه: 45 سانتی متر، ام
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2692
سيکليد کروماید نارنجی / Orange chromide / Etroplus maculatus
نام علمي: Etroplus maculatus

اسامي عمومي:  Orange chromide (سيکليد کروماید نارنجی)

Spotted etroplus.Red chromide. Pearl-spot

خانواده: 
cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395102269.jpg]
سيکليد کروماید نارنجی /  Orange chromide / Etroplus maculatus

زيستگاه اصلي: آسیا (هند و سریلانکا )

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2404
سيکليد کروماید راه راه / Banded chromide / Etroplus canarensis
نام علمي: Etroplus canarensis

 canarensis : برگرفته از نام منطقه ای جنوبی در  Canara در ایالت میسور، واقع در جنوب غربی هند است.

اسامي عمومي:  Banded chromide (سيکليد کروماید راه راه)

Canara pearlspot. Elimeenu.Canas

خانواده:
  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395108314.jpg]
سيکليد کروماید راه راه /  Banded chromide / Etroplus canarensis
[