کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2396
توکای خندان کاکل سفید / White-crested Laughingthrush / Garrulax leucolophus
نام علمی: Garrulax leucolophus

نام عمومی: White-crested Laughingthrush ( توکای خندان کاکل سفید )

[align=right][font=Tahoma]این پرندگان با صداهایی پی در پی و کوتاه، با دیگر اعضای گروه ارتباط برقرار می کنند. این آوازها شبیه به قدقد، در هم و برهم و خنده مانند هستند. علت ن
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4423
رقص تولیدمثلی کشیم بزرگ Great Crested Grebe
کشیم بزرگ Great Crested Grebe

این پرنده زیباترین رقص تولیدمثلی را دارد.


کشیم بزرگ Great Crested Grebe


کشیم بزرگ Great Crested Grebe


[align=center]کشیم بزرگ Great