کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3002
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens
نام علمی: sesarma bidens

نام عمومی: Red Clow Crab ( چنگال قرمز )

خانواده: Grapsidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382060846.jpg]
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens


زیستگاه اصلی: تایلند ، سنگاپور ، هنگ کنگ

حداکثر اندازه: 1.5 اینچ / 3 سانتیمتر + چنگال هایش باورپذیرتر اس
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2681
خرچنگ گوشه گیر / Hermit Crab / Coenobita compressus
نام علمی: Coenobita compressus

نام عمومی: hermit crab ( خرچنگ گوشه گیر - منزوی )

خانواده: Coenobitidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382273271.jpg]
خرچنگ گوشه گیر / Hermit Crab / Coenobita compressus


حداکثر اندازه: به اندازه توپ بیس بال

طول عمر: بین 15 تا 50 سال

[b][color=blue
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2741
خرچنگ نقب زن / Fiddler Crab / Uca Pugnax
نام علمی: Uca Pugnax

نام عمومی : Fiddler Crab ( خرچنگ نقب زن )

خانواده: Ocypodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382521704.jpg]
خرچنگ نقب زن / Fiddler Crab / Uca Pugnax


زیستگاه اصلی: غالبا اراضی مردابی فلوریدا

حداکثر اندازه: 1.5 اینچ / 3 سانتیمتر + چنگال ها

[b][color=blue]طول
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3288
پتریوت، خرچنگ رنگین کمانی / Patriot Crab / Cardisoma armatum
نام علمی: Cardisoma armatum

اسامی عمومی: Patriot crab - Rainbow crab - Indigo crab - Land crab - Tricolor crab ( پتریوت / خرچنگ رنگین کمانی )

خانواده: Gecarcinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382523854.jpg]
پتریوت، خرچنگ رنگین کمانی / Patriot Crab / Cardisoma armatum


زیستگاه اصلی: غرب آفریقا

[b][color=bl
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4790
خرچنگ عنکبوتی ژاپنی / Japanese spider crab / Macrocheira kaempferi
نام علمی:  Macrocheira kaempferi

اسامی عمومی: Japanese spider crab (خرچنگ عنکبوتی ژاپنی)

خرچنگ پا دراز tall-footed crab

خانواده: Inachidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/u
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 4158
خرچنگ نارگیل / coconut crab / Birgus latro
نام علمی: Birgus latro

اسامی عمومی: coconut crab (خرچنگ نارگیل)

خرچنگ سارق robber crab دُزد نخل palm thief

خانواده: Coenobitidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4128
خرچنگ آب شیرین عنکبوتی / Freshwater Spider Crab / Limnopilos naiyanetri
نام علمی: Limnopilos naiyanetri

اسامی عمومی:  Freshwater Spider Crab ( خرچنگ آب شیرین عنکبوتی )

Micro Crab, Laos Micro Spider Crab ،Thai Micro Crab

خانواده: Hymenosomatidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1403265689.jpg]
خرچنگ آب شیرین عنکبوتی / Freshwater Spider Crab / Limnopilos naiyanetri


زیستگاه اصلی: تایلند ،
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3001
خرچنگ نعل اسبی مانگرو / Mangrove Horseshoe Crab / Carcinoscorpius rotundicauda
نام علمی: Carcinoscorpius rotundicauda

اسامی عمومی:  Mangrove Horseshoe Crab ( خرچنگ نعل اسبی مانگرو )

Horseshoe Crabs

خانواده: Limulidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1403267102.jpg]
خرچنگ نعل اسبی مانگرو / Mangrove Horseshoe Crab / Carcinoscorpius rotundicauda


زیستگاه اصلی: در منطقه ی  هند و غرب اقیانوس آرام که