کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3344
آفتاب پرست جکسون / Jackson's Chameleon / Chamaeleo jacksonii
نام علمی: Chamaeleo jacksonii

اسامی عمومی: Jackson's Chameleon ( آفتاب پرست جکسون )

Three-horned Chameleon

[align=right]خانواده: [font=Tahoma][color=windowtext]Chamaeleonidae[/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5253
آفتاب پرست گردن پرده ای / Flap-Necked Chameleon / Chamaeleo dilepis
نام علمی: Chamaeleo dilepis

نام عمومی: Flap-Necked Chameleon ( آفتاب پرست گردن پرده ای )

خانواده: Chamaeleonidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2096
آفتاب پرست عربی / Arabian Chameleon / Chamaeleo arabicus
نام علمی: Chamaeleo arabicus

نام عمومی:  Arabian Chameleon ( آفتاب پرست عربی )

خانواده:  Chamaeleonidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1412680504.jpg]
آفتاب پرست عربی /  Arabian Chameleon / Chamaeleo arabicus


زیستگاه اصلی :
جنوب شبه جزیره عربستان ( کشورهای یمن و عمان ) از عدن در یمن تا ظفار در عمان و البته جزیره Masi