کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2842
صدف عاج فیلی / Tusk shell
سلسله: Animalia

شاخه: Mollusca

رده: Scaphopoda

نام عمومی: عموماً این نرم تنان را که شامل حدود 900 گونه می شوند، " صدف عاج فیلی یا صدف دندانی Tusk shell , toothshell " می نامند.
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3188
ماهی دماغ فیلی فک لوله ای / Blunt-Jaw Elephantnose / Campylomormyrus elephas
نام علمی: Campylomormyrus elephas

اسامی عمومی: Blunt-Jaw Elephantnose   (ماهی دماغ فیلی فک لوله ای)

 Worm-jawed Mormyrid

خانواده: Mormyridae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390683263.jpg]
ماهی دماغ فیلی فک لوله ای / Blunt-Jaw Elephantnose / Campylomormyrus elephas


زیستگاه اصلی:
آنگولا، کنگو،، زامبیا
[color=#3333f
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3573
اسفنج گوش فیلی / elephant ear sponge / Ianthella basta
نام علمی:  Ianthella basta  

اسامی عمومی:   elephant ear sponge   (اسفنج گوش فیلی)

paper sponge , scroll sponge  [size=small][b][color=#3333ff][size=small][size=x-small][font=Tahoma][size
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3304
حشره خوار دماغ فیلی غول پیکر/ Giant Elephant Shrew / Rhynchocyon petersi
نام علمی: Rhynchocyon petersi

اسامی  عمومی: Giant Elephant Shrew (حشره خوار دماغ فیلی غول پیکر )

Black and Rufous Elephant-shre ،Black and Rufous Sengi , Zanj Sengi

خانواده:  Macroscelididae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402202044.jpg]
حشره خوار دماغ فیلی غول پیکر/ Giant Elephant Shrew / Rhynchocyon petersi

[color=#3333ff]زیستگاه اصلی :[/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2283
حشره خوار دماغ فیلی پشت طلایی/golden-rumped elephant shrew/Rhynchocyon chrysopygus
نام علمی: Rhynchocyon chrysopygus

نام  عمومی:  golden-rumped elephant shrew ( حشره خوار دماغ فیلی پشت طلایی )

خانواده:
  Macroscelididae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402209793.jpg]
حشره خوار دماغ فیلی  پشت طلایی/ golden-rumped elephant shrew / Rhynchocyon chrysopygus

زیستگاه اصلی : کنیا

[color=#3333ff][b]طول بدن:[/b
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2641
حشره خوار دماغ فیلی چهار انگشتی / four-toed elephant shrew / P. tetradactylus
نام علمی: Petrodromus tetradactylus

اسامی عمومی:  four-toed elephant shrew  (حشره خوار دماغ فیلی چهار انگشتی)

Four-toed Sengi

خانواده:  Macroscelididae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402184728.jpg]
حشره خوار دماغ فیلی چهار انگشتی / four-toed elephant shrew / Petrodromus tetradactylus

زیستگاه اصلی : آنگولا، جمهوری دمو
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3339
حشره خوار دماغ فیلی گوش کوتاه/Short-eared Elephant Shrew/Macroscelides proboscideus
نام علمی: Macroscelides proboscideus

اسامی عمومی:  Short-eared Elephant Shrew ( حشره خوار دماغ فیلی گوش کوتاه )

Round-eared Sengi, Round-eared Elephant Shrew

خانواده:  Macroscelididae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402162640.jpg]
حشره خوار دماغ فیلی گوش کوتاه / Short-eared Elephant Shrew / Macroscelides proboscideus

[color=#3333ff][b]زیستگاه اصلی