کلمات کلیدی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3577
سیکلید صفحه شطرنجی / Chessboard Cichlid / Dicrossus filamentosus
نام علمی: Dicrossus filamentosus

نام عمومی:  Chessboard Cichlid (سیکلید صفحه شطرنجی)

خانواده:  Cichlidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391701025.jpg]
سیکلید صفحه شطرنجی / Chessboard Cichlid / Dicrossus filamentosus

زیستگاه اصلی: حوضه ی رودهای ریو نگرو، اورینوکو

حداکثر اندازه: نر: 9 سا
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2724
سیکلید جولی شطرنجی / Checkerboard Julie / Julidochromis marlieri
نام علمی:  Julidochromis marlieri

اسامی عمومی:  Checkerboard Julie (سیکلید جولی شطرنجی)

 Marlier's Julie

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392262112.jpg]
سیکلید جولی شطرنجی /  Checkerboard Julie /  Julidochromis marlieri


زیستگاه اصلی: آفریقا ( دریاچه تانگانیکا)

[color=#3333ff][b]حداکثر اندازه: [/