کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4069
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus
نام علمی: Lycaon pictus

اسامی عمومی: African wild dog ( سگ وحشی آفریقایی )

African hunting dog, Cape hunting dog, painted dog, painted wolf, painted hunting dog, spotted dog, ornate wolf

خانواده: Canidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382859559.jpg]
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus


[b][color=blue]زیستگاه اصلی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4187
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3579
سگ سُلوکی / Saluki dog
گونه: سالوکی (سُلوکی) saluki

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383554972.jpg]
سگ سُلوکی / Saluki dog

[align=right]

نام های دیگر: سگ تازی ایرانی Persian Greyhound ، Persian Sighthound ، سگ شکار عربی Arabian Hound ، سگ شکار غزال Gazelle Hound ، تانجی Tanji ، سگ سلطنتی مصر Royal Dog of Egypt

سابقه تاریخی: [color=black]این گون
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2415
سگ شکاری افغان / Afghan Hound
گونه: شکاری افغان / Afghan Hound 

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383573728.jpg]
سگ شکاری افغان / Afghan Hound


نام های دیگر: محلی ها آن را با نام " سگ تازی Sag-e Tāzī " می شناسند.

از جمله نام های دیگر این سگ می توان به سگ شکاری کوچی، سگ شکاری بلخ، سگ شکاری بلوچی، سگ شکاری قلندری، سگ شکاری کابلی، تازی و ... اشاره کرد.

[alig
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 5544
سگ دالمیشن / Dalmatian dog
گونه: دالمیشن Dalmatian

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383657959.jpg]
سگ دالمیشن / Dalmatian dog

[align=right]

نام های دیگر: سگ کالسکه Carriage Dog ، سگ خالدار کالسکه Spotted Coach Dog ، سگ ایستگاه آتش نشانی Firehouse Dog ، سگ پودینگ آلوچه Plum Pudding Dog

اسامی عامیانه (خودمانی): دال ، دالی Dal, Dally

[color=blue][b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3455
پرونو ، گربه ماهی سگی " سگ ماهی " / Perruno Catfish / Perrunichthys perruno
نام علمی: Perrunichthys perruno

اسامی عمومی: Perruno Catfish ( پرونو ، گربه ماهی سگی " سگ ماهی " )

[align=right]Perruno در زبان اسپانیایی به معنی سگی و ichthys[color=#101010][font=Tahom
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2686
چگونه سن واقعی سگ یا گربه خود را بدست آوریم؟
حیوان خانگی من چند ساله است؟
سن واقعی سگ یا گربه خود را به دست آورید.

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1388948044.jpg]
چگونه سن واقعی سگ یا گربه خود را بدست آوریم؟


خیلی از مردم تصور می کنند به دست آوردن سن دقیق سگ یا گربه شان (در مقیاس انسانی) کار ساده ای است. آنها سن سگ یا گربه خود را در عدد 7 ضرب می کنند. به این ترتیب یک سگ یا گربه 4 ساله در مقیاس انسانی 28 سال از عمرش می گذرد اما اگر تمام جوانب را بسنجی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2176
خوشا بحال کسی که زندگیش چون زندگی "سگ" باشد
حضرت علی میفرمایند:

سگ 10 صفت دارد كه شایسته است هر مؤمن واقعی داشته باشد تا به كمال برسد:

1) سگ رادرمیان مردم قدر و منزلتی نیست واین حال مسکینان و بیچارگان است.

[size=medium][font=tah
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3822
شكنجه و كشتار سگ هاي تازي موسوم به گالگو در اسپانيا!

سگ های تازی اسپانیا موسوم به گالگو GALGO در دالان مرگ گرفتار آمده اند.

ماه ( می ) سال 2005 در محله ای به نام CASTILLA LA MANCHA در روستای PEDRO MUÑOZوضعیت سگ های تازی نگون بخت در اسپانیا بسیار وحشتناک است.

[align=center][i
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2183
سگ ماهی جویباری خزری / Caspian Spined Loach / Sabanejewia Caspia
نام علمی:   Sabanejewia Caspia  

اسامی عمومی:
Caspian Spined Loach  (سگ ماهی جویباری خزری) 

لوچ خاردار کاسپین

خانواده:
Cobitidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390297805.jpg]
سگ ماهی جویباری خزری / Caspian Spined Loach /  Sabanejewia Caspia


زیستگاه اصلی:
در کشورهای ایران ، اذربایجان ،گرجستان و ارمنستان البته بیشتر  سگ ماهی جویباری خزر