کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3746
آخرین نسخه "چشم‌انداز جهانی احیای گونه‌ها" از سوی IUCN منتشر شد
آخرین نسخه "چشم‌انداز جهانی احیای گونه‌ها" از سوی IUCN منتشر شد


به همت اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ویرایش جدید "چشم‌انداز جهانی احیای گونه‌ها" منتشر شد.
ویرایش جدید "چشم‌انداز جهانی احیای گونه‌ها" که مجموعه‌ای از 52 مطالعه انجام شده در پروژه‌های احیای گونه‌ها در سراسر جهان است به تازگی به همت اتحادیه جهانی حفاظت از