کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2065
میگوی سرخ / Red Shrimp / Neocaridina denticulata
نام علمی: Neocaridina denticulata

اسامی عمومی: Red Shrimp - Red Cherry Shrimp ( میگوی سرخ / میگوی قرمز )

خانواده: Atyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382459715.jpg]
میگوی سرخ / Red Shrimp / Neocaridina denticulata


زیستگاه اصلی: تایوان

اندازه: بین 2.5 تا 3.5 سانتیمتر

[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1831
کابومبای سرخ / ( Red Cabomba / Cabomba furcata ( piauhyensis
اسامی علمي : Cabomba furcata که در گذشته با نام علمی Cabomba piauhyensis شناخته می شده است.

اسامی عمومی : Red Cabomba ( کابومبای سرخ )


forked fanwort

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382525973.jpg]
کابومبای سرخ / ( Red Cabomba / Cabomba furcata ( piauhyensis


تیره : Cabombaceae

منشاء : آمریکای م
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2785
لودویژیای ستاره سرخ / Red Star-Ludwigia / Ludwigia Peruensis
نام علمي : Ludwigia Peruensis

نام عمومی : Red Star-Ludwigia ( لودویژیای ستاره سرخ )

[ali
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2348
گیاه ستاره ای سرخ / Blood stargrass / Didiplis diandra
نام علمي : Didiplis diandra

اسامی عمومی : Blood stargrass ( گیاه ستاره ای سرخ )

Water Hedge ، Water-purslane

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382824681.jpg]
گیاه ستاره ای سرخ / Blood stargrass / Didiplis diandra


تیره : Lythraceae

منشاء : شمال شرقی آمریکا

[b][color=blue]منطقه جا نمايي در تانك :[/co
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2909
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas
نام علمی: Agalychnis callidryas

نام عمومی: Red-eyed Tree Frog ( قورباغه چشم سرخ درختی )

خانواده: Hylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382990861.jpg]
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی

حداکثر اندازه: نرها 2
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3881
سهره اروپايي آسيايي ، سهره سرخ قبا / Eurasian Bullfinch / Pyrrhula pyrrhula
نام علمی: Pyrrhula pyrrhula

اسامی عمومی: Eurasian Bullfinch ( سهره اروپايي آسيايي، سهره سرخ قبا )

Common Bullfinch

[align=right]خانواده: [font=Tahoma][color=windowtext]Fringilli
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2752
سمندر سرخ / Red Salamander / Pseudotriton ruber
نام علمی: Pseudotriton ruber

نام عمومی:Red Salamander ( سمندر سرخ )

[align=right]خانواده: [colo
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2595
لودویژیای سرخ ( پشت قرمز ) / Red Ludwigia / Ludwigia repens
نام علمي: Ludwigia repens

اسامی عمومی: Red Ludwigia ( لودویژیای سرخ)

در ایران با نام پشت قرمز شناخته می شود.

Red Repens, Red Leaf Ludwigia, Creeping Ludwigia

[align=right][
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2310
نیلوفر آبی ببری سرخ رنگ / Red Tiger Lotus / N. lotus zenkeri
نام علمي : Nymphaea lotus zenkeri

نام عمومی : Red Tiger Lotus ( نیلوفر آبی ببری سرخ رنگ )

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382546715.jpg]
[color=#333399]نیلوفر آب
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1873
گیاه کالیکو ( سرخ ) / Calico plant ( Red ) / Alternanthera bettzickiana
نام علمي: Alternanthera bettzickiana

اسامی عمومی : Calico plant ( گیاه کالیکو )

papageienblatt , nature of the world , pajarito , sanguinaria

نوع سرخ : Alternanthera bettzickiana Red

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385002918.jpg]
گیاه کالیکوی سرخ Red Calico Plant معروف به رُز آبی صورتی رنگ Pink Water Rose


[b][color=#0000