کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3656
اولم، سمندر غار زی / Olm, Cave salamander / Proteus anguinus
نام علمی: Proteus anguinus

اسامی عمومی: Olm, Cave salamander (اولم، سمندر غار زی)

human fish, olm, proteus, white salamander

[align=right]خانواده: [color=bla
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3086
سيكليد پرخط صدف زی / Many Banded Shell-Dwelle / Neolamprologus multifasciatus
نام علمی:  Neolamprologus multifasciatus

نام عمومی:  Many Banded Shell-Dweller (سيكليد پرخط صدف زی )

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392331874.jpg]
سيكليد پرخط صدف زی / Many Banded Shell-Dwelle / Neolamprologus multifasciatus

زیستگاه اصلی: شرق آفریقا ( دریاچه تانگانیکا )

[color=#3333ff][b]وضعیت بدنی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3308
سیکلید ریز چشم صدف زی / Ocellated Shell-dweller / Lamprologus ocellatus
نام علمی:  Lamprologus ocellatus

اسامی عمومی:  Ocellated Shell-dweller (سیکلید ریز چشم صدف زی )

خانواده:
Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392664654.jpg]
سیکلید ریز چشم صدف زی / Ocellated Shell-dweller  / Lamprologus ocellatus

زیستگاه اصلی:
شرق آفریقا (دریاچه تانگانیکا )

[color=#3333ff]حداکثر اندازه:[/c
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3450
سيكليد ویتاتوس صدف زی / vittatus shell / Telmatochromis vittatus
نام علمی:  Telmatochromis vittatus

نام عمومی:  vittatus shell (سيكليد ویتاتوس صدف زی )

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392944636.jpg]
سيكليد ویتاتوس صدف زی /  vittatus shell / Telmatochromis vittatus

زیستگاه اصلی:  آفریقا ( دریاچه تانگانیکا )

حداکثر اندازه: نرها 7 سانتی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2593
گربه ماهی غار زی / Cave Catfish / Clarias cavernicola
نام علمی: Clarias cavernicola

اسامی عمومی: Cave Catfish  ( گربه ماهی غار زی )

golden cave catfish

خانواده: CLARIIDAE

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393585774.jpg]
گربه ماهی غار زی /  Cave Catfish / Clarias cavernicola

زیستگاه اصلی: نامیبیا ( غار ایگاماس ، Aigamas Cave )

وضعیت زندگی :
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3968
ایگوانای زمین زی گالاپاگوس / Galapagos land iguana / Conolophus subcristatus
نام علمی: Conolophus subcristatus

اسامی عمومی: Galapagos land iguana ( ایگوانای زمین زی گالاپاگوس )

ایگوانای خاکی معمولی  Common Land Iguana   ایگوانای خشکی زی معمولی

خانواده: 
Iguanidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394566837.jpg]
ایگوانای زمین زی گالاپاگوس / Galapagos land iguana / Conolophus subcristatus

[color=#3333ff]زیستگاه اصلی :[