کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 7804
مگالودون، کوسه بزرگ دندان / big tooth shark / Megalodon
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1381969498.jpg]
مگالودون، کوسه بزرگ دندان / big tooth shark / Megalodon

 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right]زیر شاخه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3216
اسمایلودون ، ببر دندان شمشیری / Saber-toothed Tiger / Smilodon
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382229948.jpg]
اسمایلودون ، ببر دندان شمشیری / Saber-toothed Tiger / Smilodon

سلسله : Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Carnivora

خانواده : Felidae

زیرخانواده: Machairodontinae

جنس: Smilodon

[b][color=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4429
نهنگ دندان دار لنگرگاه / Harbour porpoise / Phocoena phocoena
نام علمی: Phocoena phocoena

اسامی عمومی: Harbour porpoise , common porpoise ( نهنگ دندان دار لنگرگاه "نهنگ هاربور" ، نهنگ دندان دار معمولی )

( پورپوس ها یا نهنگ های دندان دار را عموما" با نام های گراز ماهی و خوک دریایی هم می شناسند. )

[font=Tahoma][b][color=blue]خانواده
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3110
کپور دندان دار آناتولی / Anatoly tooth-carp / Aphanius anatoliae
نام علمی:   Aphanius anatoliae

نام عمومی: Anatoli tooth-carp    (کپور دندان دار آناتولی)

خانواده: Cyprinodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395780325.jpg]
کپور دندان دار آناتولی / Anatoli tooth-carp /  Aphanius anatoliae

زیستگاه اصلی:
ترکیه (گونه ی اندمیک مرکز و غرب این کشور است )
[color=#3333ff][b]
حداکثر اندازه
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3821
کپور دندان دار زاگرس / Zagros tooth-carp / Aphanius vladykovi
نام علمی:   Aphanius vladykovi

اسامی عمومی:
Zagros tooth-carp  (کپور دندان دار زاگرس)

Zagros pupfish

خانواده: Cyprinodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395896552.jpg]
کپور دندان دار زاگرس / Zagros tooth-carp / Aphanius vladykovi

زیستگاه اصلی:محدود به یک منطقه کوچک از رشته کوه های زاگرس در استان چهار محال و بختیا
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1927
کپور دندان دار ساکاریا / Sakarya tooth-carp / Aphanius villwocki
نام علمی:   Aphanius villwocki  

اسامی عمومی:
Sakarya tooth-carp  (کپور دندان دار ساکاریا)

Villwock’s killifish

خانواده: Cyprinodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472821180.jpg]
 کپور دندان دار ساکاریا / Sakarya tooth-carp / Aphanius villwocki


زیستگاه اصلی:محدود به یک منطقه کوچک در کشور ترکیه است .

[color
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1641
شکاف دندان دومینیکن/ Dominican solenodon / Solenodon paradoxus
نام علمی: Solenodon paradoxus

اسامی  عمومی: Dominican solenodon    (شکاف دندان دومینیکن )

Hispaniolan Solenodon, Haitian Solenodon

خانواده:  Solenodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473325720.jpg]
 شکاف دندان دومینیکن/ Dominican solenodon / Solenodon paradoxus


زیستگاه اصلی :  جزیره هیسپانیولا در هائیتی و جمهو