کلمات کلیدی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3379
افعی مژه دار / eyelash viper / Bothriechis schlegelii
نام علمي: Bothriechis schlegelii

نام عمومي:  eyelash viper ( افعی مژه دار )

خانواده:  Viperidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402258976.jpg]
افعی مژه دار  /  eyelash viper / Bothriechis schlegelii

زيستگاه اصلي :  کاستاریکا، پاناما، کلمبیا، اکوادور، پرو  ،مکزیک و ​​ونزوئلا

طول بدن: 45 - 75 سانتی م
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4270
موش کور کیسه دار جنوبی / Southern Marsupial Mole / Notoryctes typhlops
نام علمی:  Notoryctes typhlops

اسامی عمومی:  Southern Marsupial Mole ( موش کور کیسه دار جنوبی )

موش کور کیسه دار  -Itjaritjari, Marsupial Mole

خانواده:  Notoryctidae[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402654611.jpg]
موش کور کیسه دار جنوبی / Southern Marsupial Mole / Notoryctes typhlops

زیستگاه اصلی:
ساکن بیابان مرکزی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2594
مارمولک چین دار / Frilled Lizard / Chlamydosaurus kingii
نام علمی:   Chlamydosaurus kingii

اسامی عمومی:   Frilled Lizard   (مارمولک چین دار)

 frilled-neck lizard,  frilled dragon,  frilled agama

خانواده:  Agamidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472241989.jpg]
[color=#333399]مارمولک چین دار
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3897
سمندر خال دار / Spotted Salamander / Ambystoma maculatum
نام علمی:    Ambystoma maculatum

اسامی عمومی:   Spotted Salamander      (سمندر خال دار)

سمندر خال زرد  yellow-spotted salamander

خانواده:   Ambystomatidae

[img]http://www.raazebaghaa.org
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1782
کپور دندان دار ساکاریا / Sakarya tooth-carp / Aphanius villwocki
نام علمی:   Aphanius villwocki  

اسامی عمومی:
Sakarya tooth-carp  (کپور دندان دار ساکاریا)

Villwock’s killifish

خانواده: Cyprinodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472821180.jpg]
 کپور دندان دار ساکاریا / Sakarya tooth-carp / Aphanius villwocki


زیستگاه اصلی:محدود به یک منطقه کوچک در کشور ترکیه است .

[color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3210
ادستوس، کوسه قیچی دندانه دار / Edestus, Scissor toothed shark
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473117391.jpg]
ادستوس / Edestus

 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right]رده: [font=Tahoma][color=