کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2897
دینوسیریوم، عاج دار کج بیلی (عاج کج بیلی) / Hoe Tusker / Deinotherium
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383767620.jpg]
دینوسیریوم، عاج دار کج بیلی (عاج کج بیلی) / Hoe Tusker / Deinotherium


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Proboscidea

خانواده : Deinotheriidae

زیرخانواده: Deinotheriinae

جنس: De
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2570
سیمبوسپندیلوس، مهره دار قایقی شکل / boat-shaped vertebrae / Cymbospondylus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384079198.jpg]
سیمبوسپندیلوس، مهره دار قایقی شکل / boat-shaped vertebrae / Cymbospondylus


سلسله: Animalia

شاخه: Chordata

[align=ri
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2964
عاج دار بیلی (عاج بیلی) / shovel tusker / Amebelodon
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384687293.jpg]
عاج دار بیلی (عاج بیلی) / shovel tusker / Amebelodon

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Proboscidea

خانواده : Gomphotheriidae

جنس: Amebelodon

گونه : نام دو گونه شناخته شده / [i]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2048
شمشیر موج دار / Wavy Swordplant / Aponogeton crispus
نام علمي: Aponogeton crispus

اسامی عمومی: Wavy Swordplant (شمشیر موج دار)

Crinkled Aponogeton, Crisp Leaf Laceplant
 
[img]http://www.raazebaghaa
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4209
نهنگ دندان دار لنگرگاه / Harbour porpoise / Phocoena phocoena
نام علمی: Phocoena phocoena

اسامی عمومی: Harbour porpoise , common porpoise ( نهنگ دندان دار لنگرگاه "نهنگ هاربور" ، نهنگ دندان دار معمولی )

( پورپوس ها یا نهنگ های دندان دار را عموما" با نام های گراز ماهی و خوک دریایی هم می شناسند. )

[font=Tahoma][b][color=blue]خانواده
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2435
وودکت خط دار / Striped Woodcat / Trachelyopterichthys taeniatus
نام علمی: Trachelyopterichthys taeniatus

اسامی عمومی: Striped woodcat - Mandube Catfish ( گربه ماهی چوبی خط دار )

خانواده: Auchenipteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385852747.jpg]
وودکت خط دار / Striped Woodcat / Trachelyopterichthys taeniatus


زیستگاه اصلی: پرو ، ونزوئلا ، برزیل

[b][color=blue]ح
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2097
نیزه دار نقره ای / Silver Lancer / Mystus bocourti
نام علمی: Mystus bocourti

اسامي عمومي: King Bagrid - Silver Lancer - Hi fin Mystus ( شاه بگرید - لنسر نقره ای / نیزه دار نقره ای )

خانواده: Bagridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386003990.jpg]
نیزه دار نقره ای / Silver Lancer / Mystus bocourti


زيستگاه اصلي: حوزه رودخانه میکونگ ، تایلند

[b][color=bl
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2001
کوری ریش دار / Bearded Cory / Scleromystax barbatus
نام علمی: Scleromystax barbatus

نام عمومی: Bearded Cory ( کوری ریش دار / کوری ریشو )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386008405.jpg]
کوری ریش دار / Bearded Cory / Scleromystax barbatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ برزیل

حداکثر اندازه: 3.5 اینچ / 9 سانت
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3502
گربه ماهی رافائل خط دار / Striped Raphael Catfish / Platydoras costatus
نام علمی: Platydoras Costatus

اسامی عمومي: Striped Raphael Catfish - Humbug Catfish - Striped Talking Catfish ( گربه ماهی رافائل خط دار )

خانواده: Doradidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387205990.jpg]
گربه ماهی رافائل خط دار / Striped Raphael Catfish / Platydoras costatus


نوع گونه: گربه ماهی آمریکای جنو
نویسنده: P@RSA - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2936
ماهی شش دار آمریکای جنوبی / South American lungfish / Lepidosiren paradoxa
نام علمی:   Lepidosiren paradoxa

نام عمومی: 
South American lungfish   (ماهی شش دار آمریکای جنوبی)
[size=small]
خانواده: