کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2000
گربه ماهی دو خال / Two Spot Catfish / Mystus bimaculatus
نام علمی: Mystus bimaculatus

نام عمومی: Two spot catfish   ( گربه ماهی دو خال )

خانواده: Bagridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385890108.jpg]
گربه ماهی دو خال / Two Spot Catfish / Mystus bimaculatus


زیستگاه اصلی: آسیا؛ سوماترا، اندونزی

حداکثر اندازه: 2.75 اینچ / 7 سانتیمت
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2121
کوری خال سیاه / Smudge Spot Cory / Corydoras similis
نام علمی: Corydoras similis

نام عمومی: Smudge Spot Cory ( کوری خال سیاه )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385902126.jpg]
کوری خال سیاه / Smudge Spot Cory / Corydoras similis


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛ برزیل

حداکثر اندازه: 2.5 اینچ / 6 سانتیمتر
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2935
پلیکوی سبز خال خال لیمویی / Lemon spotted Green Pleco / Hemiancistrus subviridis
نام علمی: Hemiancistrus subviridis

اسامي عمومی: Lemon Spotted Green Pleco - Green Phantom Pleco ( پلیکوی سبز خال خال لیمویی )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386175556.jpg]
پلیکوی سبز خال خال لیمویی / Lemon spotted Green Pleco / Hemiancistrus subviridis


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1941
گربه ماهی خال خالی / Polka Dot Syno / Synodontis angelicus
نام علمی: Synodontis angelicus

اسامی عمومی: Polka-Dot Catfish - Angel Catfish   ( گربه ماهی خال خالی )

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386656399.jpg]
گربه ماهی خال خالی / Polka Dot Syno / Synodontis angelicus


زیستگاه اصلی: آفریقا؛ حوزه رودخانه کنگو

[b][color=blue]حداکثر اندازه:[/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4435
سیکلید زمین خوار سه خال / Three Spotted Eartheater / Satanoperca daemon
نام علمی: Satanoperca daemon

نام عمومی: Three Spotted Eartheater (سیکلید زمین خوار سه خال)

خانواده:Cichlidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389577431.jpg]
سیکلید زمین خوار سه خال / Three Spotted Eartheater / Satanoperca daemon

زیستگاه اصلی: ونزوئلا، کلمبیا و برزیل

حداکثر اندازه:25-30 س
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5215
ماهی قنات خال بنفش / Purple-spotted gudgeon / Mogurnda adspersa
نام علمی: Mogurnda adspersa

نام عمومی: Purple-spotted gudgeon ( ماهی قنات خال بنفش )

Southern Purple-spotted Gudgeon - ماهی قنات خال بنفش جنوبی

در ایران با نام ماهی ریچاردسونی شناخته می شود.

خانواده:  Eleotridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389914443.jpg]
ماهی قنات خال بنفش / Purple-spotted gudgeon /  Mogurnda adspersa

[color=#3333ff
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4182
گورامی سه خال / Three spot Gourami / Trichopodus trichopterus
نام علمی: Trichopodus trichopterus

اسامی عمومی: 
Three spot Gourami ( گورامی سه خال  )

Cosby gourami  ، Opaline Gourami,  Blue Gourami

خانواده: Osphronemidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391014705.jpg]
گورامی سه خال /  Three spot Gourami /  Trichopodus trichopterus

زیستگاه اصلی: 
کامبوج ، تایلند ،لائوس و ویتنام

نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2370
کوپادیکرومیس سه خال / Copadichromis three spot eastern / Copadichromis atripinnis
نام علمی: Copadichromis atripinnis

نام عمومی: Copadichromis three spot eastern   (کوپادیکرومیس سه خال شرقی)

خانواده:  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392812835.jpg]
کوپادیکرومیس سه خال شرقی / Copadichromis three spot eastern / Copadichromis atripinnis

زیستگاه اصلی: آفریقا (دریاچه مالاوی )

حداکثر اندازه:
نره
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
سیکلید خال سیاه صعود کننده / Blackspot Climbing Perch / Ctenopharynx intermedius
نام علمی:  Ctenopharynx intermedius

اسامی عمومی:  Blackspot Climbing Perch     (سیکلید خال سیاه صعودکننده )

Haplochromis square blotch. Saguga. Binga la blue. Chigunda wanthu

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393246444.jpg]
سیکلید خال سیاه صعود کننده / Blackspot Climbing Perch  / Ctenopharynx intermedius

[color=#336633][b]زیستگاه
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3607
پنگوسی تک خال/ One Spot Pangasius / Pangasius larnaudii
نام علمی: Pangasius larnaudii

اسامی عمومی: One Spot Pangasius  ( پنگوسی تک خال)

Spot pangasius، Black-spotted catfish

خانواده: Pangasiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393733748.jpg]
پنگوسی تک خال/  One Spot Pangasius  / Pangasius larnaudii  

زیستگاه اصلی: تایلند،کامبوج ،ویتنام

[color=#3333ff][b]حداکثر اندازه: