کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2593
نیلوفر آبی ببری / Tiger Lotus / Nymphaea lotus
نام علمي : Nymphaea lotus

[align=right]اسامی عمومی : Green Tiger Lotus ( [font=Tahoma]نیلوفر آبی ببری سبز رنگ )[/fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4111
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2943
میگوی ببری ماتانو / Matano Tiger Shrimp / Caridina holthuisi
نام علمی: Caridina holthuisi

نام علمی این میگو از نام لیپک هالتویس Lipke Holthuis محقق معروف در زیر راسته سخت پوستان گرفته شده است.

اسامی عمومی: Matano Tiger Shrimp ( میگوی ببری ماتانو )

Six Banded Blue Bee, Six Bended Blue Bee, Six Banded Black Bee, Six Bended Bl
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3628
میگوی ببری / Tiger Shrimp / Caridina cantonensis var. Tiger
نام علمی: Caridina cantonensis var. Tiger

نام عمومی: Tiger Shrimp ( میگوی ببری )

خانواده: Atyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384219903.jpg]
میگوی ببری / Tiger Shrimp / Caridina cantonensis var. Tiger


زیستگاه اصلی: آسیا؛ بخش های جنوبی چین

وضعیت بدنی: سر و دم این [u
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2310
نیلوفر آبی ببری سرخ رنگ / Red Tiger Lotus / N. lotus zenkeri
نام علمي : Nymphaea lotus zenkeri

نام عمومی : Red Tiger Lotus ( نیلوفر آبی ببری سرخ رنگ )

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382546715.jpg]
[color=#333399]نیلوفر آب
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2335
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum
نام علمی: Pseudoplatystoma tigrinum

نام عمومی: Tiger Shovelnose Catfish ( گربه ماهی پهن بینی ببری / دماغ بیلچه ای ببری )

خانواده: Pimelodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386936445.jpg]
پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی / حوزه رودخانه های
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3312
ماهی تدی ببری / Tiger Teddy / Neoheterandria elegans
نام علمی: Neoheterandria elegans

اسامی  عمومی: Tiger Teddy  (ماهی تدی ببری)

Elegant poeciliid

خانواده: Poeciliidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390383413.jpg]
ماهی تدی ببری / Tiger Teddy /  Neoheterandria elegans

زیستگاه اصلی:  کلمبیا

حداکثر اندازه: نرها 2 سانتیمتر و ماده ها 2/5 سان
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 8456
کرم پهن ببری / tiger flatworm / Maritigrella crozierae
نام علمی:  Maritigrella crozierae 

مترادف ها:   Pseudoceros crozieri , Cryptoceros crozeri

[b][size=small]اسامی عمومی: [
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2471
چاقو ماهی ببری / Tiger Knifefish / Gymnotus tigre
نام علمی: Gymnotus tigre

اسامی عمومی:  Tiger Knifefish (چاقو ماهی ببری)

Macana tigre

خانواده: Notopteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395107288.jpg]
چاقو ماهی ببری /  Tiger Knifefish / Gymnotus tigre

زیستگاه اصلی:
حوضه رود های آمازون و رود پاستازا در آمریکای جنوبی

حداکثر اندازه: ح
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2226
پیرانای آبی ببری / Blue Tiger Piranha / Serrasalmus gouldingi
نام علمی: Serrasalmus gouldingi

اسامی عمومی:
  Blue Tiger Piranha  ( پیرانای آبی ببری )

Goulding's Piranha

خانواده: Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1401624939.jpg]
پیرانای آبی ببری / Blue Tiger Piranha / Serrasalmus gouldingi

زیستگاه اصلی:
توزیع گسترده ای در حوزه ریو نگرو ، اورینوکو  و امازون در کشورهای ون