کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2643
" گاو بازی " یک بازی نیست بلکه یک جنایت است!
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389783952.jpg]
" گاو بازی " یک بازی نیست بلکه یک جنایت است!


قاعده بازی

معمولا" در هر مبارزه سه گاو باز به همراه 6 گاو نر شرکت دارند. در مقابل هر گاو باز دو گاو نر وجود دارد و هر گاو باز را " گروهی از مردان Cuadrilla "همراهی می کنند تا به او در میدان مبارزه یاری رسانند.

[font=Tahoma