کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2192
سرخس جاوه باریک برگ / Narrow leaf Java fern / Microsorum pteropus v. narrow leaf
نام علمي: Microsorum pteropus v. narrow leaf

اسامی عمومی: Narrow leaf Java fern (سرخس جاوه باریک برگ)

[align=ri
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1951
باکوپای باریک برگ / Narrowleaf Bacopa / Bacopa monnieri
نام علمي : Bacopa monnieri

اسامی عمومی : Narrowleaf Bacopa ( باکوپای باریک برگ )

Thyme leaved graticula ، Bramhi ، smooth water hyssop ، Coastal Waterhyssop

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384940551.jpg]
باکوپای باریک برگ / Narrowleaf Bacopa / Bacopa monnieri


تیره : Scrophulariaceae

منشاء : آسیا ، آفری
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2534
سیکلید باریک بریکارد / Brichard's slender cichlid / Teleogramma brichardi
نام  علمی: Teleogramma brichardi

نام  عمومی: Brichard's slender cichlid   (سیکلید باریک بریکارد)

خانواده:
  Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390415186.jpg]
سیکلید باریک بریکارد / Brichard's slender cichlid  / Teleogramma brichardi

زیستگاه اصلی: کنگو

حداکثر اندازه:
12 سانتیمتر

[
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2454
سیکلید باریک / Slender cichlid / Cyprichromis leptosoma
نام علمی:  Cyprichromis leptosoma

نام عمومی:  Slender cichlid (سیکلید باریک)

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392293317.jpg]
سیکلید باریک /  Slender cichlid /  Cyprichromis leptosoma

زیستگاه اصلی: آفریقا ( بخش جنوبی دریاچه تانگانیکا)

حداکثر اندازه: 14 سانتیمتر
[color=#3