کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3864
خورشیدماهی اقیانوسی / Ocean Sunfish / Mola mola
نام علمی:  Mola mola

اسامی عمومی:  Ocean Sunfish  (خورشیدماهی اقیانوسی)

common mola 

[b][color=#3333ff][size=small][size=x-small][font=Tahoma][size=small]خانواده:  [