کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 4049
پایارا، ماهی خون آشام / Payara, Vampire Fish / Hydrolycus scomberoides
نام علمي: Hydrolycus scomberoides

اسامی عمومي: Payara ( پایارا )

کاراسین دندان سگی Dog Tooth Characin ، ماهی خون آشام Vampire Fish

خانواده: Cynodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387652504.jpg]
پایارا، ماهی خون آشام / Payara, Vampire Fish / Hydrolycus scomberoides


[b][color=blue]ز
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1900
میگوی خون آشام / Vampire Shrimp / Atya gabonensis
نام علمی: Atya gabonensis

اسامی عمومی:  Vampire Shrimp ( میگوی خون آشام )

African Giant Filter Shrimp, African Fan Shrimp

خانواده: Atyidae[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1403194756.jpg]
میگوی خون آشام / Vampire Shrimp / Atya gabonensis

زیستگاه اصلی: غرب آفریقا و جنوب شرقی آمریکای جنوبی

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2965
اسکوئید خون آشام / Vampire squid / Vampyroteuthis infernalis
نام علمی: Vampyroteuthis infernalis

به معنای ماهی مرکب خون آشام جهنم vampire squid of Hell  است.

نام عمومی: 
Vampire squid ( اسکوئید خون آشام )

این جانور صرفاً بخاطر شکل ظاهری اش به این نام شهرت یافته و به هیچ وجه خونخوار نیست.

خانواده: Vampyroteuthidae