کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4008
وزغ شکم آتشین شرقی / Oriental Fire-bellied Toad / Bombina orientalis
نام علمی: Bombina orientalis

نام عمومی: Oriental Fire-bellied Toad ( وزغ شکم آتشین شرقی " خاوری " )

خانواده: Bombinatoridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382224543.jpg]
وزغ شکم آتشین / Fire-bellied Toad / Bombina orientalis


زیستگاه اصلی: کره ، جنوب شرقی چین

حداکثر اندازه:
2
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5956
سمندر آبی شکم آتشین / Fire Belly Newt
نام عمومی: Fire Belly Newt (سمندر آبی شکم آتشین)

واژه Newt به سمندری اطلاق می شود که بیشتر زندگی اش را در آب می گذراند.

[align=right][color=blue]خانواده: [color=black][font=Tahoma]Salamandrida
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3177
اسکالوپ دو کپه ای آتشین / Flame Scallop / Lima scabra
نام علمی: Lima scabra

اسامی عمومی: Flame Scallop   (اسکالوپ دو کپه ای آتشین)

Red Flame Scallop, Red File Shell Clam

خانواده: Limidae

[co
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
رازبورای آتشین سری لانکایی / Singhalese Fire Rasbora / Rasbora vaterifloris
نام علمی: Rasbora vaterifloris

اسامی عمومی: Orange-finned barb (بارب باله نارنجی)

رازبورای آتشین سری لانکایی (سیلانی) Singhalese Fire Rasbora

[align=right][font=Tahoma]خانواده:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1911
سیکلید ملوتوی یال آتشین / Fire-Crest Mloto / Copadichromis virginalis
نام علمی: Copadichromis virginalis

نام عمومی: Fire-Crest Mloto   (ملوتوی یال «باله» آتشین)

[align=