راز بقا
محیط‌زیست برای کشاورزان و باغداران - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مطالب عمومی در ارتباط با جانوران، گیاهان، طبیعت و محیط زیست (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=382)
+--- انجمن: مطالب عمومی در ارتباط با جانوران، طبیعت و محیط زیست (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=400)
+--- موضوع: محیط‌زیست برای کشاورزان و باغداران (/showthread.php?tid=2289)محیط‌زیست برای کشاورزان و باغداران - Sam133504@gmail.com - 19-07-2018

آیا تا بحال از محیط زیست و مناطق کشاورزان بازدید نموده آید
یکی از معضلات امروزه کشاورزان و یا باغداران ورود آب های سطحی شهر های در حال رشد به منطقه کشاورزی است که عامل اصلی آن شهرداریهای شهر ها است  
من یک باغدار و کشاورز در استان تهران شهرستان شهریار شهر ملارد، روستای لن آباد هستم که دچار این معضل هستم و در حال مبارزه با شهردار ی هستم