راز بقا
شیر / Lion / Panthera leo - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مهره داران Vertebrata (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: پستانداران Mammals (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+---- انجمن: گوشتخواران Carnivores (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+----- انجمن: گربه سانان Felidae (http://www.raazebaghaa.org/forum/forumdisplay.php?fid=93)
+----- موضوع: شیر / Lion / Panthera leo (/showthread.php?tid=117)شیر / Lion / Panthera leo - Neda Ariania - 22-10-2013

نام علمی: Panthera leo

نام عمومی: Lion ( شیر )

خانواده: Felidae

[تصویر: 1382445838.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo


زیستگاه اصلی : آفریقا و آسیا

وضعیت بدنی: شیرها تنها گربه سانانی هستند که به وضوح از چهره شان می توان به تفاوت جنسی شان پی برد. از نظر بزرگی جثه ، بعد از ببرها حائز رتبه دوم در بین گربه های بزرگ هستند. پاهایی قدرتمند و آرواره هایی قوی دارند و طول دندان های نیششان به 3.1 اینچ / 8 سانتیمتر می رسد. حداکثر وزن نرهای بالغ معمولا" حدود 250 کیلوگرم است. به رنگهای متنوعی از نخودی روشن مایل به زرد تا قهوه ای دیده می شوند. قسمت های زیرین بدنشان عموما" روشن تر است و طره مویی که سر دمشان قرار دارد به رنگ مشکی است. روی بدن توله شیرها در زمان تولد ، خالهایی به رنگ سرخ مایل به قهوه ای دیده می شود که در زمان بلوغ محو می شوند اما می توان اثر محوی از این خالها را روی پاها و قسمت های زیرین بدن شیرها بخصوص ماده ها مشاهده کرد.

وزن: نرهای بالغ معمولا" به وزنی حدود 150 تا 241 کیلوگرم خواهند رسید و این درحالیست که ماده های بالغ بین 123 تا 182 کیلوگرم وزن پیدا خواهند کرد. حد متوسط وزن نرها 181 و ماده ها 126 کیلوگرم است. توله ها در هنگام تولد وزنی معادل 1.2 تا 2.1 کیلوگرم دارند.

طول بدن: طول سر و بدن نرهای بالغ بین 170 تا 250 سانتیمتر و ماده ها بین 140 تا 175 سانتیمتر است. طول دم نیز به حدود 70 تا 100 سانتیمتر خواهد رسید.

ارتفاع: ارتفاع بدن نرها از شانه ، حدود 123 سانتیمتر است و در ماده ها این بلندی به 100 سانتیمتر می رسد.

وضعیت زندگی: شیرها در دسته هایی بزرگ زندگی می کنند که حدودا" 15 عضو دارد. بیشترین اعضای این گروه را شیرهای ماده و بچه هایشان تشکیل می دهند. یک شیر نر و گاهی از اوقات دو تا سه شیر نر برای مدتی نا محدود به این گروه ملحق می شوند. گاهی برای حدود سه سال نرها با گروه می مانند تا نرهای دیگری از راه برسند و همراهی ماده ها را به عهده بگیرند.

شکار و تغذیه: شیرها قدرت به خاک افکندن و کشتن طعمه های بزرگ را دارند. شیرهای ماده حیواناتی قوی هستند که معمولا" بصورت گروهی شکار می کنند. آنها شکارشان را از بین پستانداران بزرگ مثل گوزن ها ، گورخر ها ، بوفالو ها ، زرافه ها در آفریقا و انواع آهو و گراز وحشی در آسیا ( هند ) ، انتخاب می کنند. شیرها می توانند مدت زیادی را بدون آب به زندگی ادامه بدهند و نیاز بدنشان به مایعات را از طریق طعمه ها یا گیاهان برطرف کنند.

تولید مثل: دوران بارداری ماده ها ، 110 روز طول می کشد و در هر زایمان ، بین 3 تا 4 توله متولد می شوند که در بدو امر نابینا هستند و پس از یک هفته ، چشم می گشایند.

طول عمر: شیرهای بالغ دشمن طبیعی ندارند و عموما" یا بوسیله انسان و یا شیرهای دیگر کشته می شوند. بخصوص این اتفاق در بین شیرهای نر زیاد رخ می دهد. معمولا" بیشتر از 10 سال عمر نمی کنند اما به طور طبیعی بین 12 تا 16 سال در وحش و 25 سال در اسارت می توانند طول عمر داشته باشند.


برگرفته از: 

کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lion
www.bbc.co.uk/nature/life/Lion
http://www.defenders.org/african-lion/basic-facts
photo: yabantutkusu.com

ندا آریانیا / Saturday 28 June 2008


RE: شیر سفید White Lion - Neda Ariania - 22-10-2013

[تصویر: 1382419457.jpg]
شیر سفید White Lion
photo: lbc9.com


[تصویر: 1382447071.jpg]
شیر سفید White Lion
photo: ziranzhi.com


[تصویر: 1382455605.jpg]
شیر سفید White Lion
photo: telegraph.co.uk


[تصویر: 1382433219.jpg]
شیر سفید White Lion
photo: ispyanimals.com


[تصویر: 1382466183.jpg]
شیر سفید White Lion
photo: city-data.comRE: شیر / Lion / Panthera leo - Neda Ariania - 22-10-2013

[تصویر: 1382424678.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: ninatikari.com
[تصویر: 1382453080.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: meals-on-wheels.org
[تصویر: 1382492829.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: fredmiranda.com
[تصویر: 1382489582.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: funny-pictures.picphotos.net
[تصویر: 1407098110.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: glogster.com
[تصویر: 1382452883.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: a-z-animals.com
[تصویر: 1382466980.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: justcuteanimals.com
[تصویر: 1382459826.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: fineartamerica.com
[تصویر: 1382435109.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo
photo: wallpaperweb.orgRE: شیر / Lion / Panthera leo - P@RSA - 27-08-2016

جانوری با شکوه و تنومند  است با سری پهن، پاهایی ضخیم و قوی و دمی بلند که به انتهای آن کپه ای مو متصل است و مهره پنجه ای شکلش را از نظر پنهان می دارد. حیوان نر از ماده بزرگتر است و بر گردن و شانه ها یال انبوهی دارد. رنگ این جانور از زرد گندمگون تا قهوه ای مایل به قرمز متغیر است. یال نیز ممکن است از زرد تا سیاه متغیر باشد.

این جانور با هیبت، در عمل گاهی 20 ساعت در روز استراحت می کند. غالبا روزها به شکار می پردازد اما در مناطقی که خود نیز شکار شود، تنها شب ها شکار می کند.

شیرها بصورت گروهی زندگی می کنند. اجتماعات آنها مرکب از 3 نر و حداکثر 15 ماده است و نوزادان در قلمرویی که از ورود غریبه ها به ویژه دیگر شیرهای نر بالغ محافظت می شود به سر می برند. برخی از نرهای جوان ممکن است بیرون از اجتماعات و بصورت گروه های کوچک با یکدیگر زندگی کنند.

این جانور از پستاندارانی از قبیل غزال ها و گورخرها تغذیه می کند و گاه ممکن است چندین شیر با مشارکت هم حیوانات بزرگتری مانند گاومیش ها و زرافه ها را نیز شکار کنند. جانوران کوچک، پرندگان و حتی تمساح ها نیز چه بسا طعمه شیرها شوند. غالبا شیرهای ماده به شکار می پردازند و معمولا بصورت گروهی مبادرت به این کار می کنند بدین شکل که گاهی بعضی از آنها شکار را بسوی دیگر ماده شیرهایی که در کمین به انتظار نشسته اند، می کشانند. تا جای ممکن به شکار نزدیک می شوند، آنگاه تعقیبی کوتاه و سریع انجام می دهند و با پرشی بر شکار فرود می آیند و سپس با فرو بردن دندان در گردن یا گلو، او را از پا درمی آورند.

جفت گیری سراسر سال انجام می گیرد. پس از 102 تا 113 روز دوره آبستنی، 1 تا 6 توله و اغلب 2 یا 3 توله به دنیا می آورد. نوزادان تا 6 ماه از شیر مادر تغذیه می کنند اما پس از 3 ماه اول بخش عمده غذای آنها از صیدی که بزرگترها شکار می کنند تامین می شود. هنگامی که گله شیرها به شکار می روند، توله ها نزد یکی دو تا از شیرهای بالغ تنها گذاشته می شوند و وقت به چنگ آمدن شکار، یکی از ماده ها بازمی گردد و آنها را با خود به آنجا می برد. وقتی توله ها 4 ماهشان تمام شد با مادرشان همه جا می روند و حتی پشت سر گله به شکار نیز مبادرت می کنند.

نوزادان تا به 18 ماهگی نرسیده اند، بالغ نمی شوند و درست زمان بلوغ، شیرهای نر جوان از گله رانده می شوند اما ماده های جوان همچنان با خانواده می مانند.


منبع: دائرةالمعارف حیوانات / نشر قاف