دوره ژوراسیک

دوره ژوراسیک Jurassic period

ژوراسیک، پس از حادثه انقراضی که به تریاس پایان داد، آغاز شد. با این حال، زندگی این ضربه را با سرعت ترمیم کرد و در نهایت، دوره ژوراسیک، میزبان طیف متنوعی از جاندارانی که تا آن زمان، زمین به خود دیده بود، شد. اولین پرندگان و برخی دایناسورها از جمله این جانداران هستند.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.