مگا پیرانا

مگا پیرانا (پیرانای غول پیکر) / Megapiranha / Megapiranha paranensis

بررسی ها نشان می دهد که نیروی گازی که جانور وارد می کرده، چیزی بین 126 تا 484 کیلوگرم بوده است. طی تحقیقات اخیر مشخص شده، مگاپیرانا قادر بوده با گاز خود، نیرویی 50 برابر وزن خودش وارد کند. با این حال، شکل دندان های مگاپیرانا، چیزی بین دندان های پیراناهای گوشتخوار امروزی و ماهی های پاکوی گیاهخوار بوده است.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.