توتیای کلاه خودی

توتیای کلاه خودی / helmet urchin / Colobocentrotus atratus

این توتیاها بر بسترهایی که بطور کامل در معرض امواج قرار دارند، زندگی می کنند. بررسی ها نشان داده که آنها نسبت به سایر توتیاها در برابر امواج خروشان دریا مقاوم تر هستند. در حقیقت، ترکیب شکل این توتیاها، خارهای تخت و بخصوص چسبندگی قوی پاهای لوله ای شان آنها را سه برابر از سایر توتیاها مقاوم تر کرده است. به همین دلیل، اعضای این گونه قادر هستند در خطوط ساحلی که زیر امواج خشن و سهمگین دریا قرار دارند، زندگی نمایند.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.