خزه پلیا

خزه پلیا / Pelia Moss / Monosolenium Tenerum

این گیاه فاقد ریشه است و به سنگ ها و چوب هایی که در تانکتان دارید، می چسبد. تقریباً در هر محیطی می تواند رشد کند اما سرعت رشد متوسطی دارد. رنگ سبز زنده و قوی گیاه، جلوه با طراوت و زیبایی به آن می دهد؛ به همین دلیل در هر تانکی که باشد، این طراوت و زیبایی را در آن منتشر خواهد کرد.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.