لاله وش گل شهوت

لاله وش گل شهوت / The Passion Flower Crinoid / Ptilometra australis

این ستاره های پری را می توان در مناطق ساحلی که جریان تندی دارند، یافت. آنها غالباً به اسفنج ها می چسبند و عمده فعالیتشان در شب اتفاق می افتد.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.