اختاپوس اقیانوس آرام شمالی

اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی / North Pacific Giant Octopus / E. dofleini

اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی، بزرگترین گونه در بین هم نوعانش است آن هم با تفاوتی فاحش. در واقع این گونه از بین سایر هم نوعانش به راحتی بخاطر جثه بسیار بزرگش شناخته می شود.

برای مشاهده مطلب کامل، وارد لینک شوید.